Fotbollen har en lång historia. I sin nuvarande form uppstod den i England på 1800-talet. Men alternativa versioner av spelet har funnits mycket tidigare och är en del av fotbollens historia.

Fotbollens tidiga historia och föregångare

De tidigaste kända exemplen på lagspel med boll fanns i Mesoamerika för mer än 3 000 år sedan. Enligt källor symboliserade bollen solen och kaptenen för det förlorande laget offrades till gudarna.

Det första kända bollspelet, som även innefattade fotboll, ägde rum i Kina på 300- och 200-talet f.Kr. under namnet Cuju. Cuju spelades med en rund boll på en fyrkantig yta. Den spreds senare till Japan och utövades i ceremoniella former.

En annan tidigare variant av bollspel är känd från det antika Grekland. Bollen bestod av läderbitar fyllda med hår. De tidigaste uppgifterna om luftfyllda bollar är från 700-talet. I antikens Rom ingick inte bollspel i underhållningen på stora arenor, men de kunde förekomma under militärövningar. Det var den romerska kulturen som förde fotbollen till den brittiska ön. Det är dock oklart i vilken utsträckning britterna har påverkats av denna variation och i vilken utsträckning de har utvecklat sina egna varianter.

Fotbollsspelet tar form

Historien säger att spelet utvecklades i England på 1100-talet. Under det här århundradet spelades spel som liknade fotboll på gräsmattor och vägar i England. Förutom att sparka ingår det även att slå.

Denna tidiga form av fotboll var också mycket grövre och mer våldsam än den moderna formen av spelet. En viktig egenskap hos fotbollens föregångare var att spelen involverade många människor och ägde rum i stora områden i städerna. Dessa spelens raseri orsakade skador på städer och ibland dödsfall. Detta var skälen till att spelet förbjöds i flera århundraden. Men fotbollsspel återkom på Londons gator på 1600-talet.

Det dröjde dock länge innan de egenskaper som kännetecknar dagens fotboll började tillämpas i praktiken. Under lång tid fanns det ingen tydlig skillnad mellan fotboll och rugby. Det fanns också många variationer i fråga om bollens storlek, antalet fotbollsspelare och hur länge en match får pågå.

Spelet spelades ofta i skolor och två av de vanligaste skolorna var Rugby och Eton. I rugby var det tillåtet att fånga bollen med händerna, och det spel som vi idag känner till som rugby har sitt ursprung här. På Eton spelade man dock bollen uteslutande med fötterna och detta spel kan ses som en nära föregångare till den moderna fotbollen. Rugbyspelet kallades ”löpspel” medan spelet på Eton kallades ”dribbelspel”.
Vid ett möte i Cambridge 1848 försökte man skapa ordentliga regler för spelet, men man lyckades inte komma fram till en slutgiltig lösning på vissa frågor om reglerna. En annan viktig händelse i fotbollens historia ägde rum 1863 i London, då det första fotbollsförbundet bildades. Det beslutades att det inte var tillåtet att bära bollen med händerna. Mötet ledde också till en standardisering av bollens storlek och vikt. 1930 spelade Fotbolls VM för första gången.